U heeft een grote keuze uit verschillende maatschappijen en polissen. Elke maatschappij en polis heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die kiest die nu, maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat elke verzekering een contract is en met rechten en plichten gepaard gaat.

Onze taak is u te helpen die te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie.

1.

Inventariseren

Wij beginnen ons advies met uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen en uw situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen.

2.

Analyseren

Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst, gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke maatschappijen en polissen die aansluiten en passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.

3.

Advies

Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke polis, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden.

4.

Bemiddeling

Wij verzorgen namens u alle contacten met de financiëaut;le instelling. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

5.

Controle

Uiteraard controleren wij alles van begin tot eind.

6.

Schade afhandeling

Te allen tijde zijn wij uw steun en toeverlaat bij een schade. We zullen alles in het werk stellen om de schade zo goed en zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

Heeft u verder nog vragen? Neem contact op